Hlavní stránka2020-02-24T20:45:27+01:00

O nás

Společnost ERGOSTIL nabízí komplexní služby v oblasti stavebnictví a rekonstrukcí. Stavební práce představují nejdůležitější etapu v realizaci jakéhokoli projektu. Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou budov a konstrukcí jakékoli obtížnosti: obytné domy, kancelářské a komerční budovy, průmyslové a výrobní objekty, neobytné budovy pro všeobecné i speciální využití, jako jsou sportovní komplexy.

Budování hlavní kanceláře

K Žižkovu 809/7, 190 00 Praha 9
+420 774 966 655
ergostil@seznam.cz
Po-Pá: 8:30-12:30 a 13:00-16:00
Sobota pouze dopoledne 9:00-12:0

Naše firma nabízí tyto služb

Stavební práce

Společnost ERGOSTILL nabízí komplexní služby v oblasti stavebnictví a rekonstrukcí. Stavební práce představují nejdůležitější etapu v realizaci jakéhokoli

projektu. Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou budov a konstrukcí jakékoli obtížnosti: obytné domy, kancelářské a komerční budovy, průmyslové a výrobní objekty, neobytné budovy pro všeobecné i speciální využití, jako jsou sportovní komplexy a rekreační zóny.

Veškeré stavební práce se provádí přesně podle schváleného projektu a platných norem, což zaručuje bezpečné užívání budovy a konstrukcí po celou dobu jejich životnosti. U nás můžete objednat veškeré stavební práce na klíč

Naše společnost provádí výstavby v Praze a dalších regionech České republiky.

Základní proces výstavby uskutečňujeme obvykle následně:

· První etapa – příprava staveniště Zahrnuje oplocení pozemku, vybudování příjezdových cest a dočasných objektů, zajištění zásobování elektřinou aj.

· Zemní práce, včetně výkopu a ukládky země, zhutnění povrchu, dodávky písku a štěrku.

· Betonáž základů, včetně montáže železobetonových konstrukcí. Kvalitně položené základy ovlivňují termíny dodání, kvalitu provedení další výstavby i výslednou životnost budovy a náklady na její provoz. Proto naši specialisté věnují maximální pozornost provádění prací v souladu s projektem, kvalitě použitých materiálů, odebíraných pouze u prověřených dodavatelů, kteří disponují všemi nezbytnými certifikáty, dokládajícími splnění norem a požadavků. Právě proto považujeme kvalifikovaný výpočet zatížení na základ hmotností budovy i technického zařízení za nezbytný krok už ve fázi projektování.

· Výstavba nadzemní kostry budovy je etapa, kdy budova získává svůj finální tvar a rozměr. V této fázi profesionalita odborníků společnosti ERGOSTIL a týmová práce projektového a stavebního oddělení vytváří jedinečné budovy a konstrukce, které vynikají svým originálním designem. V této fázi se vytváří dispozice budovy.

· Montážní práce. Montáž vnitřních rozvodů a systémů: topení, ventilace, klimatizace, kanalizace a zásobování vodou, elektrické napájení a elektrické rozvody, telekomunikace, bezpečnostní a požární systémy atd.

· Vnitřní a venkovní dokončovací práce dodávají interiéru a exteriéru budovy její jedinečný a reprezentativní vzhled. Dokončovací práce vyžadují užití kvalitních materiálů. Závisí na tom nejen vzhled budovy a její životnost, ale také pohodlí těch, kdo v ní bude pobývat. Architektonická a designérská řešení nabízená specialisty z ERGOSTIL přináší unikátní budovy a konstrukce, které se vyznačují neotřelým exteriérem a interiérem.

· Závěrečná etapa spočívá v zařízení ozelenění a terénních úpravách přilehlých pozemků: vybudování cest, pěší zóny, rekreačních zón, instalaci plotů, výsadbě květin, stromů, trávníků atd.

Kromě toho provádíme rekonstrukční práce. Průběh rekonstrukce se poněkud liší od staveb „od nuly“. Může být celková i částečná. V závislosti na typu rekonstrukce může zahrnovat všechny zmíněné etapy s výjimkou zemních prací

Železářská výroba

Naše výroba kovových konstrukcí podle typových nebo individuálních projektů se zaměřuje především na výrobu:

• výrobních prostor;
• zemědělských hangárů a farem;
• sportovních komplexů, bazénů;
• obytných a kancelářských budov, nákupních center, hotelů;
• garáží, automyček, STK;
• autosalonů;
• skladů a logistických areálů;
• Zbavení starších kovových konstrukcí koroze;
• atd.

Výroba europalet

ERGOSTILL je výrobcem dřevěných podstavců, které se také nazývají palety. Naše konstrukce jsou úspěšně využívány k přepravě zboží různými přepravními společnostmi. Máme vlastní výrobu, ve které pracují výborní specialisté s velkými zkušenostmi.

ERGOSTILL se zabývá výrobou dřevěných palet již pár let. Vyrábíme nové palety a opravujeme již použité palety, které lze nadále využívat. Máme vlastní výrobní linku, která zajišťuje kompletní cyklus výroby palet. U nových i použitých palet, které prošly předprodejní přípravu, provádíme kontrolu kvality, jenž odpovídá veškerým zákonným normám.

Výhody spolupráce s ERGOSTILL

Dodržujeme veškeré závazky ze smluv, zaručujeme vysokou kvalitu dodávané produkce. Veškeré dřevěné výrobky pochází z naší vlastní výroby z kvalitních surovin. Provádíme přísnou kontrolu celého procesu výroby Zajišťujeme výrobu nestandardních palet na objednávku Dodržujeme harmonogram a objem dodávek.

Kontaktní formulář